Turistické destinace v Nepomuku a okolí

Zámek Zelená Hora

Dominanta Nepomucka, barokní zámek známý nejen z Černých baronů.

Otevírací doba:

Mimořádné prohlídky, více na www.zelenahora.cz

Mapa (49.4965300N, 13.5814625E).


Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní chrám na místě světcova rodného domu. Pod věžemi výstava o svatojanské legendě. IMG_2886

Otevírací doba: Volně přístupné.

Mapa (49.4853908N, 13.5808711E).


Svatojánské muzeum Nepomuk

Nově otevřené, po 65 letech znovuobnovené, církevní muzeum věnované kultu a odkazu nejslavnějšího nepomuckého rodáka najdete v barokní budově arciděkanství.

Otevírací doba:

duben – říjen / úterý – pátek 9.00 – 16.00 / sobota  9.00 – 17.00 / neděle – 13.00 – 17.00         Mimo sezónu je expozice otevřena jen po předchozí domluvě.

Mapa (49.4839719N, 13.5773728E).


Městské muzeum a galerie Nepomuk

Stálé expozice o dějinách města i okolí. Pravidelné výstavy současného umění. IMG_2890
Otevírací doba:
květen – září / úterý – neděle 10.00 – 18.00        říjen – duben / úterý – sobota 10.00 – 16.00
(polední pauza ve všední dny 12.00 – 13.00)

Prohlídka muzea – okruh – v každou celou hodinu. Poslední prohlídka hodinu před koncem otevírací doby.                                                             

Expozice B-24 Liberator a expozice Zaniklý cisterciácký klášter Pomuk kdykoliv během otevírací doby (kromě polední pauzy).
Mimo otevírací dobu jsou možné prohlídky pro skupinu nad 10 osob po předchozí domluvě.

Vstupné: 50 Kč / osoba, snížené 30 Kč / osoba

Mapa (49.4862242N, 13.5824558E).


Rodný dům malíře Augustina Němejce

Galerie mistrových obrazů a kulturní centrum. IMG_3113

Prohlídky rodného domu ak. malíře Augustina Němejce je možné domluvit v Informačním centru.

Otevírací doba:
květen – září / úterý – neděle 10.00 – 18.00        říjen – duben / úterý – sobota 10.00 – 16.00
(polední pauza ve všední dny 12.00 – 13.00)

Začátek poslední prohlídky hodinu před koncem otevírací doby.
Mimo otevírací dobu možné prohlídky pro skupinu nad 10 osob kdykoliv po telefonické domluvě.

Vstupné: 30 Kč / osoba / děti od 6 let, studenti a důchodci: 15 Kč / osoba

Mapa (49.4861308N, 13.5832406E).


Zelenohorská pošta – Expozice veteránů

Rodinné muzeum motocyklů, automobilů a historické techniky. IMG_2804

Otevírací doba:
červen – srpen: denně mimo pondělí 10.00 – 18.00       duben, květen, září, říjen: sobota a neděle 10.00 – 16.00
Po předchozí domluvě i jindy.

Vstupné: 50 Kč/osoba, snížené 25 Kč / osoba, děti do 6 let zdarma

Mapa (49.4884600N, 13.5833000E).


Naučná stezka Pod Zelenou Horou

Seznamte se s místní přírodou a historií prostřednictvím příjemné dvouhodinové procházky! IMG_2926

Otevírací doba: Volně přístupné.

Mapa (49°30’4.504″N, 13°34’56.826″E).


Cisterciácký klášter

Ruiny středověkého cisterciáckého kláštera ve stejnojmenné vsiIMG_2823

Otevírací doba: Volně přístupné

Mapa (49.5016936N, 13.5767347E).


Zámek Žinkovy

Romantická perla jižního PlzeňskaIMG_2827

Otevírací doba: V rámci mimořádných prohlídek.

Mapa (49.4785600N, 13.5031600E).


Modelová železnice Vrčeň

Hobby muzeum vláčků. IMG_2925

Otevírací doba: úterý – neděle 9:00 – 18:00 h.
Vstupné dobrovolné.

Mapa (49.5085275N, 13.6188203E).


Zábavní park Nepomuk

IMG_5072

Houpačky, kolotoče a další atrakce pro děti. www.zabavniparknepomuk.cz

Otevírací doba:
květen a červen / sobota, neděle 10.00 – 18.00    červenec a srpen / pátek, sobota, neděle 10.00 – 18.00
září / sobota – neděle 10.00 – 18.00

Mapa (49.4806203N, 13.5886872E).


Tojické nutrie 

Velká voda v roce 2002 přinesla do Tojic poklad – párek říčních nutrií. Místní lidé si je zamilovali a starají se o ně s takovou péčí, že se rodinka rozrostla až na celkový počet zhruba dvaceti jedinců. miniZoo Tojice otevírá své brány poprvé 29. 8. 2015.IMG_3076

Otevírací doba: Volně přístupné.
Vstupné: Dobrovolné, na podporu nutrií.

Mapa (49.4924769N, 13.6265136E).


Rozhledna Na Skále

Telekomunikační věž Na Skále byla vybudována v březnu roku 2001. Vyrostla do výšky 41 metrů a návštěvníkům je dovoleno vystoupat na plošinu usazenou v 25 metrech.  Nadmořská výška: 672 m. Výška rozhledny: 41 m. Počet schodů: 137. FullSizeRender

Otevírací doba: Duben – říjen, denně 9:00 – 20:00 h.
Vstupné: 15,- Kč/os.

Mapa (49.5613786N, 13.6675086E).


Muzeum – Vlastivědná sbírka Žinkovska

Kopie - Scan0056

Rozsah sbírkových okruhů v muzeu je velmi široký a zahrnuje témata: Z historie, Písemnosti, Kroniky, Živnosti a řemesla, Pamětihodnosti městyse, Městská symbolika a další. Časově je zachyceno období od mladší doby kamenné přes středověk až po druhou světovou válku. Nejstarší nález, svědčící o přítomnosti pravěkého člověka na Žinkovsku (4000 př. n. l.), pochází z obce Vojovice, ze sadu čp. 6. Nález se skládá ze čtyř střípků s lineárními rýhami.

Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 14:00 h.
Vstupné: Dobrovolné.

Mapa (49.4846944N, 13.4920317E)


Muzeum krojů jižního Plzeňska

tet24

Expozice krojů nabízí,  jako jediná v plzeňském kraji,  čtyřicet  krojů z Horního i Dolního Chodska, z  Postřekova a Mrákovska, z oblasti Kasejovic a  Blatné, Plzeňska, Chotíkova, Litic, Plas, Kralovic  a Chotěšovska. Prohlédnete si zde křížový kroj do kostela pro vdanou ženu, můžete porovnat ženské svatební kroje z různých oblastí,  uvidíte ženský sváteční zimní kroj,  adventní kroj, velikonoční kroj a také mužské kroje, jak pro svobodné mládence, tak  pro ženaté muže.  Dále také panské kroje ze zámku Žinkovy, Zelená Hora a Lnáře a také je zde expozice zaniklých řemesl (kolářství, formanství,…). Muzeum najdete na trase Naučné stezky Olšovka – poznávání přírody a historie.

Otevírací doba: Na základě telefonické dohody (+420 603 219 131)
Vstupné: Dle dohody.

Mapa (49.4938975N, 13.4647967E)


Lapidárium Žinkovy – Barokní sochy Lazara Widemanna

widemann žinkovy

Soubor barokních soch od významného autora Lazara Widemanna (1697-1769), který je dokončil pouhý rok před svou smrtí, je spolu se sloupem vrcholícím sochou Immaculaty nejcennější galerií barokních soch v exteriéru na území jižního Plzeňska, který směle konkuruje ve své výjimečnosti jiným dílům v rámci České republiky i světa. Čtyři originální sochy a několik původních doplňků se dnes nachází v nedalekém lapidáriu, kde je možné je po telefonické dohodě osobně spatřit. V expozici je rovněž nejcennější socha zpodobňující sv. Theodora s vlastnoruční signaturou autora.

Otevírací doba: Lapidárium pouze po předchozí dohodě.
Vstupné: skupinové 200,- Kč/max. 10 osob.

Expozice je umístěna na náměstí městyse Žinkovy. Příležitostně je možné navštívit i výstavní galerii obrazů či kapli na zámku Žinkovy. Tel.: 731 604 413, e-mail: vitezslav.holy@tiscali.cz

Mapa (49.4846944N, 13.4920317E)


Město Spálené Poříčí – zámek a špejchar

Barokní špejchar Ve Dvoře

Budova barokního špejcharu byla postavena v 1. pol. 18. stol. jako součást spálenopoříčského zámeckého velkostatku. Ke svému původnímu účelu, uskladnění obilovin, sloužil špejchar až do konce 20. stol. Postupná záchrana objektu v havarijním stavu začala v r. 2004, dokončena pak byla v r. 2010. Komplexní rekonstrukcí objektu vznikly prostory galerie pro příležitostné výstavy, stálá expozice historické zemědělské techniky, dále unikátní „naučná stezka pod střechou“, která nás provede přírodou Brd a životem jejích obyvatel v minulosti i současnosti a celé jedno patro špejcharu je věnováno galerii kresleného humoru Jiřího Wintera NEPRAKTY. Tato stálá výstava je jediná v republice. Prohlídky zámku zajišťuje pracovnice Infocentra (lidový dům vedle fary).

Mapa (49.6137072N, 13.605617E)

Zámek Spálené Poříčí

Renesanční zámek je částečně přístupný veřejnosti. Byl postaven Adamem Vratislavem z Mitrovic na místě původní gotické tvrze v r. 1617. Nad vstupem ve věži jsou umístěny znaky Vratislavů z Mitrovic a manželky Adama Vratislava Salomeny Kocové z Dobrše. V 19. století byla dostavěna novogotická věž. Velmi zchátralý objekt začal být opravován v r. 1990. V parku za zámkem se nachází romantický altánek a kašna s původní barokní plastikou ryby, dále pak díla současného německého sochaře Gustava Meyera. V zámku můžete navštívit koncertní síň se zachovalým původním renesančním stropem a muzeum řemesel a historie Spá- lenopoříčska. Prohlídky zámku zajišťuje pracovnice Infocentra (lidový dům vedle fary).

www.spaleneporici.cz

Prohlídky zámku a špejcharu Ve Dvoře

Otevírací doba:
květen – září / pondělí – pátek (ve 13.00 a v 15.00 hodin), sobota – neděle (v 10.00, 13.00 a 15.00 hodin), jindy po předchozí domluvě
říjen – duben
/ pondělí, středa (ve 13.00 a v 15.00 hodin), úterý, čtvrtek, pátek (ve 13.00 hodin), jindy po předchozí domluvě

Mapa (49.6137072N, 13.6055617E)

Naučná stezka Spálené Poříčí – Loukou i lesem za pohádkou

Motivem nenáročné procházky je pohádka s obrázky postav pana NEPRAKTY, jehož úsměvnými kresbami se v jediné stálé expozici na světě pyšní spálenopoříčský špejchar Ve Dvoře. Trpaslík z brdských lesů provede děti i dospělé půvabnou krajinou v okolí Spáleného Poříčí v délce cca 5,5 km.

Na své putování může každý obdžet leták s popisem a mapkou, po cestě se na 8 naučných tabulích poutníci seznámí se zvířaty i rostlinami a různými zajímavostmi regionu a podle nápovědy na jednotlivých tabulích vyluští v křížovce jméno svého průvodce trpaslíka. Za vyluštěnou křížovku pak dostanete drobnou odměnu.

Zastavení číslo 1 naleznete před areálem Ve Dvoře, ve ktrém se nachází galerie kresleného humoru pana Jiřího Wintera NEPRAKTY a dále Vás povedou šipky s obrázkem trpaslíka. Letáky i odměny obdržíte v Infocentru.

Turistické informační centrum Spálené Poříčí – nám. Svobody 138 / 335 61 Spálené Poříčí / tel.: 605 368 410

Otevírací doba:
květen – září /
pondělí – neděle 9.00 –17.00 (polední pauza 12.00 –13.00)       
říjen – duben /
pondělí a středa 7.30 –18.00 / úterý a čtvrtek 7.30 –14.30 / pátek 7.30 –15.00 (polední pauza 11.30 –12.00)