Turistické destinace v Nepomuku a okolí

Zámek Zelená Hora

Dominanta Nepomucka, barokní zámek známý nejen z Černých baronů.IMG_2619

Otevírací doba:

Mimořádné prohlídky, více na www.zelenahora.cz

Mapa (49.4965300N, 13.5814625E).


Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní chrám na místě světcova rodného domu. Pod věžemi výstava o svatojanské legendě. IMG_2886

Otevírací doba: Volně přístupné.

Mapa (49.4853908N, 13.5808711E).


Svatojánské muzeum Nepomuk

Nově otevřené, po 65 letech znovuobnovené, církevní muzeum věnované kultu a odkazu nejslavnějšího nepomuckého rodáka najdete v barokní budově arciděkanství.IMG_2880

Otevírací doba:

Sezóna 2015
Pondělí – zavřeno
Úterý až pátek – 9:00 až 16:00 h.
Sobota – 9:00 – 17:00 h.
Neděle – 11:00 – 17:00 h.

Vstupné: 50,- Kč/os., snížené 30,- Kč/os., rodinné 140,- Kč.
Mimo sezónu je expozice otevřena jen po předchozí domluvě.

Mapa (49.4839719N, 13.5773728E).


Městské muzeum a galerie Nepomuk

Stálé expozice o dějinách města i okolí. Pravidelné výstavy současného umění. IMG_2890

Otevírací doba:

Úterý – Neděle 10:00 – 18:00 h.
Polední pauza ve všední dny 12:00 – 13:00 h.
Prohlídka muzea – okruh – v každou celou hodinu. Expozice B-24 Liberator a expozice Zaniklý cisterciácký klášter Pomuk kdykoliv během otevírací doby kromě polední pauzy.
Poslední prohlídka hodinu před koncem otevírací doby.

Vstupné: 50,- Kč/os., snížené 30,- Kč/os.
Mimo otevírací dobu možné prohlídky pro skupinu nad 10 osob po předchozí domluvě.

Mapa (49.4862242N, 13.5824558E).


Rodný dům malíře Augustina Němejce

Galerie mistrových obrazů a kulturní centrum. IMG_3113

Prohlídky rodného domu ak. malíře Augustina Němejce je možné domluvit v Informačním centru.

Otevírací doba:
květen – polovina září

Úterý – Pátek 9:00 – 17:00 h.
Sobota – Neděle 9:00 – 15:00 h.

polovina září – duben
Úterý – Pátek 9:00 – 16:00 h.
Začátek poslední prohlídky hodinu před koncem otevírací doby.
Mimo otevírací dobu možné prohlídky pro skupinu nad 10 osob kdykoliv po telefonické domluvě.

Vstupné: 30,- Kč/os.
Děti od 6 let, studenti a důchodci: 15,- Kč/os.

Mapa (49.4861308N, 13.5832406E).


Zelenohorská pošta – Expozice veteránů

Rodinné muzeum motocyklů, automobilů a historické techniky. IMG_2804

Otevírací doba:
Červen – srpen: denně mimo pondělí 10:00 – 18:00 h.

Duben, květen, září, říjen: sobota a neděle 10:00 – 16:00 h.
Po předchozí domluvě i jindy.

Vstupné: 50,- Kč/os., snížené 25,- Kč/os., děti do 6 let zdarma.

Mapa (49.4884600N, 13.5833000E).


Naučná stezka Pod Zelenou Horou

Seznamte se s místní přírodou a historií prostřednictvím příjemné dvouhodinové procházky! IMG_2926

Otevírací doba: Volně přístupné.

Mapa (49°30’4.504″N, 13°34’56.826″E).


Cisterciácký klášter

Ruiny středověkého cisterciáckého kláštera ve stejnojmenné vsi. IMG_2823

Otevírací doba: Volně přístupné.

Mapa (49.5016936N, 13.5767347E).


Zámek Žinkovy

Romantická perla jižního Plzeňska. IMG_2827

Otevírací doba: V rámci mimořádných prohlídek.

Mapa (49.4785600N, 13.5031600E).


Modelová železnice Vrčeň

Hobby muzeum vláčků. IMG_2925

Otevírací doba: úterý – neděle 9:00 – 18:00 h.
Vstupné dobrovolné.

Mapa (49.5085275N, 13.6188203E).


Zábavní park Nepomuk

IMG_5072

Houpačky, kolotoče a další atrakce pro děti.

Otevírací doba:
Květen a červen – Sobota, neděle od 10:00  do 18:00 h.
Červenec a srpen – Pátek, sobota, neděle od 10:00  do 18:00 h.
Září – víkendy od 10:00 do 18:00 h.

Vstupné: 95,- Kč/os.

Mapa (49.4806203N, 13.5886872E).


Tojické nutrie 

Velká voda v roce 2002 přinesla do Tojic poklad – párek říčních nutrií. Místní lidé si je zamilovali a starají se o ně s takovou péčí, že se rodinka rozrostla až na celkový počet zhruba dvaceti jedinců. miniZoo Tojice otevírá své brány poprvé 29. 8. 2015.IMG_3076

Otevírací doba: Volně přístupné.
Vstupné: Dobrovolné, na podporu nutrií.

Mapa (49.4924769N, 13.6265136E).


Rozhledna Na Skále

Telekomunikační věž Na Skále byla vybudována v březnu roku 2001. Vyrostla do výšky 41 metrů a návštěvníkům je dovoleno vystoupat na plošinu usazenou v 25 metrech.  Nadmořská výška: 672 m. Výška rozhledny: 41 m. Počet schodů: 137. FullSizeRender

Otevírací doba: Duben – říjen, denně 9:00 – 20:00 h.
Vstupné: 15,- Kč/os.

Mapa (49.5613786N, 13.6675086E).


Muzeum – Vlastivědná sbírka Žinkovska

Kopie - Scan0056

Rozsah sbírkových okruhů v muzeu je velmi široký a zahrnuje témata: Z historie, Písemnosti, Kroniky, Živnosti a řemesla, Pamětihodnosti městyse, Městská symbolika a další. Časově je zachyceno období od mladší doby kamenné přes středověk až po druhou světovou válku. Nejstarší nález, svědčící o přítomnosti pravěkého člověka na Žinkovsku (4000 př. n. l.), pochází z obce Vojovice, ze sadu čp. 6. Nález se skládá ze čtyř střípků s lineárními rýhami.

Otevírací doba: Po-Pá 8:00 – 14:00 h.
Vstupné: Dobrovolné.

Mapa (49.4846944N, 13.4920317E)


Muzeum krojů jižního Plzeňska

tet24

Expozice krojů nabízí,  jako jediná v plzeňském kraji,  čtyřicet  krojů z Horního i Dolního Chodska, z  Postřekova a Mrákovska, z oblasti Kasejovic a  Blatné, Plzeňska, Chotíkova, Litic, Plas, Kralovic  a Chotěšovska. Prohlédnete si zde křížový kroj do kostela pro vdanou ženu, můžete porovnat ženské svatební kroje z různých oblastí,  uvidíte ženský sváteční zimní kroj,  adventní kroj, velikonoční kroj a také mužské kroje, jak pro svobodné mládence, tak  pro ženaté muže.  Dále také panské kroje ze zámku Žinkovy, Zelená Hora a Lnáře a také je zde expozice zaniklých řemesl (kolářství, formanství,…). Muzeum najdete na trase Naučné stezky Olšovka – poznávání přírody a historie.

Otevírací doba: Na základě telefonické dohody (+420 603 219 131)
Vstupné: Dle dohody.

Mapa (49.4938975N, 13.4647967E)


Lapidárium Žinkovy – Barokní sochy Lazara Widemanna

widemann žinkovy

Soubor barokních soch od významného autora Lazara Widemanna (1697-1769), který je dokončil pouhý rok před svou smrtí, je spolu se sloupem vrcholícím sochou Immaculaty nejcennější galerií barokních soch v exteriéru na území jižního Plzeňska, který směle konkuruje ve své výjimečnosti jiným dílům v rámci České republiky i světa. Čtyři originální sochy a několik původních doplňků se dnes nachází v nedalekém lapidáriu, kde je možné je po telefonické dohodě osobně spatřit. V expozici je rovněž nejcennější socha zpodobňující sv. Theodora s vlastnoruční signaturou autora.

Otevírací doba: Lapidárium pouze po předchozí dohodě.
Vstupné: skupinové 200,- Kč/max. 10 osob.

Expozice je umístěna na náměstí městyse Žinkovy. Příležitostně je možné navštívit i výstavní galerii obrazů či kapli na zámku Žinkovy. Tel.: 731 604 413, e-mail: vitezslav.holy@tiscali.cz

Mapa (49.4846944N, 13.4920317E)


Barokní špejchar Ve Dvoře – Město Spálené Poříčí
spejchar1

Budova barokního špejcharu byla postavena v 1. pol. 18. stol. jako součást spálenopoříčského zámeckého velkostatku. Ke svému původnímu účelu, uskladnění obilovin, sloužil špejchar až do konce 20. stol. Postupná záchrana objektu v havarijním stavu začala v r. 2004, dokončena pak byla v r. 2010. Komplexní rekonstrukcí objektu vznikly prostory galerie pro příležitostné výstavy, stálá expozice historické zemědělské techniky, dále unikátní „naučná stezka pod střechou“, která nás provede přírodou Brd a životem jejích obyvatel v minulosti i současnosti a celé jedno patro špejcharu je věnováno galerii kresleného humoru Jiřího Wintera NEPRAKTY. Tato stálá výstava je jediná v republice. Prohlídky zámku zajišťuje pracovnice Infocentra (lidový dům vedle fary).

Otevírací doba: sobota a neděle od 14:00 do 17:00 h., všední dny po telefonické domluvě

Vstupné: 20,- Kč/os., snížené 10,-  Kč/os.  (děti 6-15 let, senioři, skupiny nad 15 osob), děti do 6 let ZDARMA

Mapa (49.6137072N, 13.6055617E)


Zámek – Město Spálené Poříčí
Zámek přes rybník

Renesanční zámek je částečně přístupný veřejnosti. Byl postaven Adamem Vratislavem z Mitrovic na místě původní gotické tvrze v r. 1617. Nad vstupem ve věži jsou umístěny znaky Vratislavů z Mitrovic a manželky Adama Vratislava Salomeny Kocové z Dobrše. V 19. století byla dostavěna novogotická věž. Velmi zchátralý objekt začal být opravován v r. 1990. V parku za zámkem se nachází romantický altánek a kašna s původní barokní plastikou ryby, dále pak díla současného německého sochaře Gustava Meyera. V zámku můžete navštívit koncertní síň se zachovalým původním renesančním stropem a muzeum řemesel a historie Spá- lenopoříčska. Prohlídky zámku zajišťuje pracovnice Infocentra (lidový dům vedle fary).

Otevírací doba: sobota a neděle od 14:00 do 17:00 h., všední dny po telefonické domluvě

Vstupné: 20,- Kč/os., snížené 10,-  Kč/os.  (děti 6-15 let, senioři, skupiny nad 15 osob), děti do 6 let ZDARMA

Mapa (49.6137072N, 13.6055617E)